skip to Main Content

RETNINGSLINJER FOR STØTTEORDNINGER
For å få utbetalt støtte kreves det bruk av refusjonsskjema og originalkvitteringer SKAL legges ved. Refusjonsskjema.
Av regnskapsmessige grunner kreves det signatur på skjemaet og må attesteres av klubbens leder eller sportslig leder før utbetaling.
Figgjo IL ski og skiskyting ønsker å legge til rette for at våre utøvere opplever trivsel og sportslig utvikling. Retningslinjene kan endres avhengig av klubbens økonomi.

Reisestøtte for utøvere til nasjonale konkurranser
– Hovedlandsrenn langrenn og skiskyting: kr 1000,-
– Kvalfossprinten: kr 1000,-
– Youngstar konkurranse og samlinger (1 konkurranse + 3 samlinger): utøver og ledsager får dekker opp til kr 1000,- pr gang
– Ungdommens Holmenkollrenn: kr 1000,- pr år.
– Norgescup og norgescupfinale jr/sen (6 cup + 1 finale): kr 1000,-. Deltakelse i norgescupfinale dekkes med kr 2000,-.
– Utøvere fra 13 år kan motta kr 1000,- i støtte pr år til en sommerskiskole.
– Dekning av påmeldingsavgift for sonelag i langrenn.

Forutsetninger
Reiser som omfattes av disse reisestøtte ordninger er å betrakte som alkoholfri sone for aktive og ledere fra avreise til hjemkomst.
Reiseregning sendes kasserer i Figgjo IL ski og skiskyting innen en måned etter reisen er foretatt. Refusjonssskjema skal brukes og kvitteringer skal vedlegges. Det vil ikke bli foretatt utbetalinger uten utfylt refusjonsskjema og kvitteringer.

Økonomisk støtte til videregående skole
Utøvere som velger å satse på skiskyting og/eller langrenn og blir tatt opp som elever ved videregående skoler med idrettslinjer og lag innenfor nevnte to idretter kan motta økonomisk støtte til dekking av deler av skoleavgift. For å motta støtte kreves at det inngås en skriftlig avtale med Figgjo IL ski og skiskyting. Avtalen omhandler forpliktelser og rettigheter for begge parter.

Opptjeningstid
For utøvere som presenterer Figgjo IL ski og skiskyting i begge grener vil 3 års tilknytning gi 100 % støtte (Egneovergangsordninger (frem til sesong 2017-2018) for nåværende utøvere som i dag presenterer klubben innenfor en av grenene og fra sesong 2015-2016 velger å presentere klubben innenfor begge grener).
Kortere tilknytningstid vil gi avkortning i støtte. Styret vil avgjør dette i hvert enkelt tilfelle. Retningslinjer:
– 1 år tilknytning 30 % støtte
– 2 år tilknytning 60 % støtte
– 3 år tilknytning 100 % støtte

Nivå for støtte
– Utøver som representerer Figgjo IL ski og skiskyting i begge grener (langrenn og skiskyting) har mulighet for å motta maks kr 10 000,- per år i støtte til skolepenger.Beløpet skal ikke overstige 50 % av den totale årlige skoleavgiften.
– Utøvere som presentere Figgjo IL ski og skiskyting i en av grenene (langrenn eller skiskyting) har mulighet for å motta maks kr 5000,- per år i støtte til skolepenger. Beløpet skal ikke overstige 25 % av den totale årlige skoleavgiften.
– Satser for støtteordninger vil bli revidert hvert år sett i lys av Figgjo IL ski og skiskyting samlede totale økonomiske situasjonen.
– Andre støtteordninger kan søkes om og vil da bli behandlet av styret.

Forutsetning for å motta støtte
– Inngått godkjent og signert avtalte med Figgjo IL ski og skiskyting.
– Reiseregning sendes kasserer I Figgjo IL ski og skiskyting så raskt som mulig og senest innen 30. april.

For å få utbetalt reisestøtte eller andre tilskudd må utgiftsrefusjonsskjema og vedlagte kvitteringer sendes leder eller sportslig leder for attestering/godkjenning. Refusjonsskjema finnes her: Refusjonsskjema

Back To Top