Skip to content

STØTTEORDNINGER
Figgjo IL ski og skiskyting ønsker å legge til rette for at utøvere våre opplever trivsel og sportslig utvikling. Retningslinjene kan endres avhengig av klubbens økonomi.

Dette dekker klubben
Sesongen 2022-22023 gir klubben støtte til følgende::

– Påmeldingsavgifter til renn​
– Støtte (klubbandel) til aktive utøvere over 16 år som undertegner kontrakt​
– Støtte til reise/overnatting på renn (pr utøver)​

 • Norgescup skiskyting og langrenn: Opptil 1000,- per helg.​
 • Norgescup finale: opp til kr 2000,- pr helg​
 • Hovedlandsrennet: Opptil 1000,- per helg.​
 • Kvalfossprinten: Opptil 1000,- per helg.​
 • Bama Youngstar: Opptil 2000,- per helg.​
  Klubben dekker opptil 5000,- for veileder på Youngstar. ​
  Dette kan for eksempel være en foresatt som tar rollen som trener og følger opp flere utøvere enn sine egne. ​Dette etter avtale med styret/sportslig leder.​
 • MOT-samlinger: Opptil 1500,- totalt (deltakeravgift/transport/overnatting dekkes av utøver)

Er du i tvil om noe av dette, kan du ta kontakt med sportslig leder.

Forutsetninger
Reiser som omfattes av klubbens reisestøtte-ordninger er å betrakte som alkoholfrie soner for både aktive og ledere fra avreise til hjemkomst.

Reiseregning sendes styreleder eller sportslig leder i Figgjo IL ski og skiskyting innen en måned etter reisen er foretatt. Refusjonssskjema skal brukes og kvitteringer skal legges ved (begge som PDF). Det vil ikke bli foretatt utbetalinger uten utfylt refusjonsskjema og kvitteringer.

Krav til utbetaling av klubbandel til utøvere over 16 år:

 • At utøveren har signert og levert inn utøverkontrakt, og at denne er godkjent av styret.
 • At refusjonsskjema (last ned her) er fylt ut og signert, og at originalkvitteringer er lagt ved. Refusjonsskjema og kvitteringene skal sendes til klubbens leder eller sportslig leder som PDF-filer.
 • Reiseregninger for første del av sesongen må sendes fortløpende og senest innen 15. desember. Tilsvarende skal reiseregninger siste halvdel sendes fortløpende og senest innen 15. april.
  Av regnskapsmessige grunner kreves det signatur av både utøver (eller foresatt) og av klubbens leder. I tillegg må både klubbens leder og sportslig leder (eller annet styremedlem) godkjenne før utbetaling.

Utøverkontrakt
Figgjo IL ski og skiskyting utøverkontrakt 2020-21.

Økonomisk støtte til videregående skole
Utøvere som velger å satse på skiskyting og/eller langrenn og blir tatt opp som elever ved videregående skoler med idrettslinjer og lag innenfor nevnte to idretter kan motta økonomisk støtte til dekking av deler av skoleavgift. For å motta støtte kreves at det inngås en skriftlig avtale med Figgjo IL ski og skiskyting. Avtalen omhandler forpliktelser og rettigheter for begge parter.

Opptjeningstid
For utøvere som presenterer Figgjo IL ski og skiskyting i begge grener vil 3 års tilknytning gi maks støtte.
Kortere tilknytningstid vil gi avkortning i støtte. Styret vil avgjøre dette i hvert enkelt tilfelle.

Nivåer for støtte
– Satser for støtteordninger vil bli revidert hvert år sett i lys av Figgjo IL ski og skiskyting samlede totale økonomiske situasjonen.
– Andre støtteordninger kan søkes om og vil da bli behandlet av styret.

Back To Top