skip to Main Content

RETNINGSLINJER FOR STØTTEORDNINGER
For å få utbetalt støtte kreves det bruk av refusjonsskjema (last ned her). og originalkvitteringer SKAL legges ved. Refusjonsskjema og kvitteringene skal sendes til klubbens leder eller sportslig leder som PDF-filer.
Av regnskapsmessige grunner kreves det signatur på skjemaet, og det må attesteres av klubbens leder eller sportslig leder før utbetaling.

Figgjo IL ski og skiskyting ønsker å legge til rette for at våre utøvere opplever trivsel og sportslig utvikling. Retningslinjene kan endres avhengig av klubbens økonomi.

Reisestøtte for utøvere til nasjonale konkurranser
Ta kontakt med sportslig leder for å høre hvilken støtte som gis.
Figgjo IL ski og skiskyting utøverkontrakt 2020-21.

Forutsetninger
Reiser som omfattes av disse reisestøtte-ordningene er å betrakte som alkoholfri sone for både aktive og ledere fra avreise til hjemkomst.

Reiseregning sendes styreleder eller sportslig leder i Figgjo IL ski og skiskyting innen en måned etter reisen er foretatt. Refusjonssskjema skal brukes og kvitteringer skal legges ved (begge som PDF). Det vil ikke bli foretatt utbetalinger uten utfylt refusjonsskjema og kvitteringer.

Økonomisk støtte til videregående skole
Utøvere som velger å satse på skiskyting og/eller langrenn og blir tatt opp som elever ved videregående skoler med idrettslinjer og lag innenfor nevnte to idretter kan motta økonomisk støtte til dekking av deler av skoleavgift. For å motta støtte kreves at det inngås en skriftlig avtale med Figgjo IL ski og skiskyting. Avtalen omhandler forpliktelser og rettigheter for begge parter.

Opptjeningstid
For utøvere som presenterer Figgjo IL ski og skiskyting i begge grener vil 3 års tilknytning gi maks støtte.
Kortere tilknytningstid vil gi avkortning i støtte. Styret vil avgjør dette i hvert enkelt tilfelle.

Nivå for støtte
– Satser for støtteordninger vil bli revidert hvert år sett i lys av Figgjo IL ski og skiskyting samlede totale økonomiske situasjonen.
– Andre støtteordninger kan søkes om og vil da bli behandlet av styret.

Forutsetning for å motta støtte
– Inngått godkjent og signert avtalte med Figgjo IL ski og skiskyting.
– Reiseregning sendes styreleder eller sportslig leder i Figgjo IL ski og skiskyting så raskt som mulig og senest innen 30. april.

For å få utbetalt reisestøtte eller andre tilskudd må utgiftsrefusjonsskjema og vedlagte kvitteringer sendes leder eller sportslig leder for godkjenning (attestering).

Back To Top