skip to Main Content

RETNINGSLINJER FOR STØTTEORDNINGER
Figgjo IL ski og skiskyting ønsker å legge til rette for at utøvere våre opplever trivsel og sportslig utvikling. Retningslinjene kan endres avhengig av klubbens økonomi.

For å få utbetalt støtte kreves det:

  • At utøveren har signert og levert inn utøverkontrakt, og at denne er godkjent av styret.
  • At refusjonsskjema (last ned her) er fylt ut og signert, og at originalkvitteringer er lagt ved. Refusjonsskjema og kvitteringene skal sendes til klubbens leder eller sportslig leder som PDF-filer.
  • Reiseregninger for første del av sesongen må sendes fortløpende og senest innen 15. desember. Tilsvarende skal reiseregninger siste halvdel sendes fortløpende og senest innen 15. april.
    Av regnskapsmessige grunner kreves det signatur av både utøver (eller foresatt) og av klubbens leder. I tillegg må både klubbens leder og sportslig leder (eller annet styremedlem) godkjenne før utbetaling.


Reisestøtte til nasjonale konkurranser
Ta kontakt med sportslig leder for å høre hvilken støtte som gis.

Utøverkontrakt
Figgjo IL ski og skiskyting utøverkontrakt 2020-21.

Forutsetninger
Reiser som omfattes av klubbens reisestøtte-ordninger er å betrakte som alkoholfrie soner for både aktive og ledere fra avreise til hjemkomst.

Reiseregning sendes styreleder eller sportslig leder i Figgjo IL ski og skiskyting innen en måned etter reisen er foretatt. Refusjonssskjema skal brukes og kvitteringer skal legges ved (begge som PDF). Det vil ikke bli foretatt utbetalinger uten utfylt refusjonsskjema og kvitteringer.

Økonomisk støtte til videregående skole
Utøvere som velger å satse på skiskyting og/eller langrenn og blir tatt opp som elever ved videregående skoler med idrettslinjer og lag innenfor nevnte to idretter kan motta økonomisk støtte til dekking av deler av skoleavgift. For å motta støtte kreves at det inngås en skriftlig avtale med Figgjo IL ski og skiskyting. Avtalen omhandler forpliktelser og rettigheter for begge parter.

Opptjeningstid
For utøvere som presenterer Figgjo IL ski og skiskyting i begge grener vil 3 års tilknytning gi maks støtte.
Kortere tilknytningstid vil gi avkortning i støtte. Styret vil avgjøre dette i hvert enkelt tilfelle.

Nivåer for støtte
– Satser for støtteordninger vil bli revidert hvert år sett i lys av Figgjo IL ski og skiskyting samlede totale økonomiske situasjonen.
– Andre støtteordninger kan søkes om og vil da bli behandlet av styret.

Back To Top