skip to Main Content
 RETNINGSLINJER FOR FORELDRE/FORESATTE 
– Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Figgjo IL ski og skiskyting, og er en med følges klubben og gruppens regler og retningslinjer.
– Motiver barna til å være positive på trening.
– Engasjer deg
 positivt slik at barna kan drive idretten de ønsker på den måten de ønsker.
– Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjennham/henne overfor barna dine.
– Tap og vinn med samme sinn. Fair Play gir oss mulighet til å lære medgang og motgang.
– Vær en god rollemodell, vis god sportsånd og respekt for andre.
– Delta i komitéarbeid og på klubbens dugnader.
– Det oppfordres til å bruke klubbklær når du presentere klubben på ulike arrangement.
– I Figgjo IL ski og skiskyting snakker vi til hverandre og ikke om hverandre.
– Husk at klubben er oss og blir det hver enkelt av oss bidrar med inn til klubben. 

RETNINGSLINJER FOR UTØVERE
 
– Respekter hverandre, gode konkurrenter er gode venner og hjelper hverandre.
– Vis lojalitet mot klubb og trenere, bruk klubbklær når du presentere klubben.
– Følg klubbens regler og retningslinjer.
Gjør hverandre gode – fremsnakk gjerne både treningskamerater og klubben.
– Vær ærlig overfor deg selv, trener og andre utøvere.
– Møt opp på treninger og stevner du har forpliktet seg til. Gi beskjed til trener om du blir forhindret.
– Vær stolt av din egen innsats og verdsett andres.
Vi jobber etter fair play og tillater ikke mobbing. Opplever du mobbing av deg selv eller andre, gi beskjed til leder eller trener.
– Vi tar avstand fra bruk av dopingmidler og deltar på opplæring og informasjon om temaet.
– Idrett er positivt og skal være kjekt for alle. Bidra så godt du kan.

RETNINGSLINJER FOR TRENERE
 

Som trener i Figgjo IL ski og skiskyting skal du bidra til:
– Mestring
, selvstendighet og tilhørighet for utøveren.
– Positive erfaringer med trening og konkurranse
.
– Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap.
– Utarbeide gode og sammensatte treningsplaner i sammen med trenerteamet som ivaretar både skiskyting og langrenn.
– Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere,
utøvere, ledere og foreldre.
– Kommunisere ut planer og treningsopplegg til klubbens utøvere og medlemmer.

Som trener i Figgjo IL ski og skiskyting skal du:
– Være et godt forbilde.
– Møte presis og godt forberedt til hver trening.
– Være veileder, inspirator og motivator.
– Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelse av treningen.
Vise god sportsånd og respekt for andre.
– Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet.
– Bruk klubbklær når du presentere klubben på ulike arrangement.

POLITIATTEST
Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Hovedstyret oppnevner en person som skal organisere ordningen med politiattester.

Back To Top