Skip to content

Figgjo IL ski og skiskyting har per i dag 48 aktive utøvere fra alderen 8-20 år. Klubben tilbyr opptil tre fellestreninger i ukedagene for utøvere avhengig av alder og nivå. I tillegg kommer konkurranser i helgene. Vi har flere juniorløpere som går på videregående skole lokalt eller andre steder i landet, og som kombinerer skolegang med satsing på idretten. De følger sportslig opplegg fra sine team og skoler.

Klubbens trenere kjennetegnes av høy kompetanse og sterkt engasjement. Trenerne legger opp til varierte treninger og tenker langsiktig. Dermed får de aktive et variert treningstilbud som blant annet inneholder skyting med puls, skyting uten puls, rulleskitrening, løping og styrke- og stabiliseringstrening.

Klubben legger vekt på et sunt og sosialt treningsmiljø der de aktive kan utvikle seg på sitt nivå. Annenhver uke har vi kos og hygge etter trening, noe som er populært etter en god treningsøkt. Klubben har årlig en fellessamling for alle de aktive utøverne med sine foreldre og søsken, og en treningssamling på snø.

HISTORIKK
Figgjo IL ski og skiskyting ble etablert i 1986 og er en undergruppe av Figgjo IL. Etableringen kom som et resultat av at flere utøvere brøt ut fra Gann skiskytterlag. Alle utøvere i Gann gikk både skiskyting og langrenn, skiskyting for Gann skiskytterlag og langrenn for andre ulike klubber. Figgjo IL ski og skiskyting ble dannet med tanke på å samle alle krefter i en klubb og tilby landets beste opplegg for ski og skiskyting. Helt fra oppstarten var det en tydelig forutsetning og allment kjent at alle utøvere måtte delta i både langrenn og skiskyting for Figgjo. Figgjo IL ski og skiskyting opplevde en imponerende sportslig suksess sine første 15-20 år med å vinne 50-100 medaljer i nasjonale mesterskap. 10 av klubbens utøvere har representert Norge internasjonalt.

De siste årene har aktiviteten og antall løpere tatt seg opp etter en periode med lavere aktivitet. I dag er klubben den største klubben i regionen.

Klubben skal satse på sportslig utvikling og godt miljø. Videre er det et ønske om at utøvere går både langrenn og skiskyting for Figgjo. Dette både for å gi et så godt og tilrettelagt treningstilbud som mulig, og samtidig bygge klubben videre.

FORMÅL
Figgjo IL ski og skiskyting skal være en åpen og demokratisk organisasjon med “takhøyde” for å tenke gode nye tanker. Formålet til klubben er å tilby opplæring og trening innenfor skiskyting og langrenn samt ivareta og bygge videre på et godt klubbmiljø hvor utøvere og familier trives. Alle våre sportslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, stolthet, helse og fair play.

Figgjo IL ski og skiskyting er en klubb som fokuserer på sportslig utvikling, talentutvikling og har fokus på et inkluderende klubbmiljø med høy trivselsfaktor. Vi skal være stolte av vår tilhørighet.

VERDIGRUNNLAGET
Glede og mestring: Sportslig utvikling ut fra den enkeltes nivå
Inkluderende: Jobbe for fellesskapsfølelse der hele familien trives
Stolt: Av å tilhøre og representere Figgjo IL ski og skiskyting
Engasjement: Blant utøvere, trenere, ledere og foreldre
Godt klubbmiljø: Preget av respekt

VIRKSOMHETSIDEEN
Figgjo IL ski og skiskyting har et inkluderende miljø der trenere, foreldre og utøvere jobber sammen mot felles mål. Treningsgrupper er delt opp ut i fra nivå og en ønsker å fremme et trygt miljø for den enkelte å utvikle seg i. Klubben tilstreber seg å arrangerer skiskytterskole en gang i året, enten vår eller høst.

KOMITÈER
Hele foreldregruppen (foreldre/foresatte) har tilhørighet til en av komiteene og bidrar aktivt inn i ulike aktiviteter her. Etablerte aktiviteter legges inn i årshjulet som utarbeides av styret hvert år.

Back To Top