skip to Main Content

Figgjo IL ski og skiskyting er en av de største klubbene i Rogaland skiskytterkrets. Klubben har ca 35 aktive skiløpere og/eller skiskyttere fra alderen 8-20 år. Klubben tilbyr opptil 3 fellestreninger i ukedagene for utøvere avhengig av alder og nivå, i tillegg kommer konkurranser i helgene. Vi har flere juniorløpere som går på videregående skole lokalt eller andre steder i landet og kombinerer skolegang med satsing på idretten. De følger sportslig opplegg fra sine team/skoler.

Trenerne legger opp til varierte treningsplaner og tenker langsiktig i sitt arbeid. Dermed får de aktive et variert treningstilbud som blant annet inneholder skyting med puls, skyting uten puls, rulleskitrening, løping og styrke- og stabiliseringstrening. Klubben er så heldig å ha flere engasjerte trenere fordelt på fellestreningene. Trenerkompetansen er høy. Flere har internasjonal trenererfaring og de fleste har selv vært aktive skiskyttere.

Klubben legger vekt på et sunt og sosialt treningsmiljø der de aktive kan utvikle seg på sitt nivå. Annenhver uke har vi kos og hygge etter trening, noe som er populært etter en god treningsøkt. Klubben legger årlig opp til en miljøsamling for aktive i alle aldre med sine foreldre og en treningssamling på snø for de som ønsker å reise litt lenger.

HISTORIKK
Figgjo IL ski og skiskyting ble etablert i 1986 og er en undergruppe av Figgjo IL. Etableringen kom som et resultat av at flere utøvere brøt ut fra Gann skiskytterlag. Alle utøvere i Gann gikk både skiskyting og langrenn, skiskyting for Gann skiskytterlag og langrenn for andre ulike klubber. Figgjo IL ski og skiskyting ble dannet med tanke på å samle alle krefter i en klubb og tilby landets beste opplegg for ski og skiskyting. Helt fra oppstarten var det en tydelig forutsetning og allment kjent at alle utøvere måtte delta i både langrenn og skiskyting for Figgjo. Figgjo IL ski og skiskyting opplevde en imponerende sportslig suksess sine første 15-20 år med å vinne 50-100 medaljer i nasjonale mesterskap, foruten 10 utøvere som har representert Norge internasjonalt.

Fra ca. år 2005 – 2010 var det lavere aktivitet i Figgjo og gamle etablerte retningslinjer “skled” noe ut. Flere løpere meldte seg inn i klubben for kun å delta på skiskytterdelen mens de fortsatte med langrenn i annen klubb. De siste 4-5 årene har aktiviteten og antall løpere tatt seg veldig opp. I dag er klubben en av regionens største klubber som har oppnådd gode resultater både regionalt og nasjonalt.

Styret har sammen med foreldre i løpet august/september 2014 gjennomført en klubbprosess og kommet frem til at klubben skal satse på sportslig utvikling og et godt miljø. Videre er det et ønske om at utøvere går både langrenn og skiskyting for Figgjo. Dette både for å gi et så godt og tilrettelagt treningstilbud som mulig men også med tanke på å bygge klubb – «sammen blir vi sterkere».

FORMÅL
Figgjo IL ski og skiskyting er en undergruppe i Figgjo IL. Gruppen skal være en åpen og demokratisk organisasjon med “takhøyde” til å tenke gode nye tanker. Formålet til klubben er å tilby opplæring og trening innenfor skiskyting og langrenn samt ivareta og bygge videre på et godt klubbmiljø hvor utøvere og familier trives. Alle våre sportslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, stolthet, helse og fairplay.
visjon

Figgjo IL ski og skiskyting er en klubb som fokuserer på sportslig utvikling, talentutvikling og har fokus på et inkluderende klubbmiljø med høy trivselsfaktor.Vi skal være stolte av vår tilhørighet til Figgjo IL ski og skiskyting.

VERDIGRUNNLAGET
Glede og mestring – sportslig utvikling ut fra den enkeltes nivå
Inkluderende – jobbe for fellesskapsfølelse der hele familien trives
Stolt – av å tilhøre og representere Figgjo IL ski og skiskyting
Engasjement – blant utøvere, trenere, ledere og foreldre
Et klubbmiljø preget av respekt

VIRKSOMHETSIDEEN
Figgjo IL ski og skiskyting har et inkluderende miljø der trenere, foreldre og utøvere jobber sammen mot felles mål. Treningsgrupper er delt opp ut i fra nivå og en ønsker å fremme et trygt miljø for den enkelte å utvikle seg i. Klubben tilstreber seg å arrangerer skiskytterskole en gang i året, enten vår eller høst.
KOMITÈER

Hele foreldregruppen (foreldre/foresatte) har tilhørighet til en av komiteene og bidrar aktivt inn i ulike aktiviteter her. Etablerte aktiviteter legges inn i års hjulet som utarbeides av styret hvert år. Andre/nye aktiviteter kan også legges inn. Hver komite har en leder som rapporterer til styret eller sitter i styret.

 

Back To Top