Skip to content

Klubben har følgende komiteer:

Komite – Sportsligkomite
– Trening
– Innskyting
– Sportslig opplegg på samlinger
– Organisere karusell løp

Komite – Arrangementskomite
– Organisere oppsatte løp
– Skaffe rennleder
– Bemanningsplan til renn
– Bestille arena
– Premiering
– Stavløpet
– Admin registrering til løp

Komite – Dugnadskomite
– Organisere dugnader:
– Ølberg inn/utvask
– Vennefest
– Julelotteri
– Blink
– Lysebotn
– Vedlikehold anlegget på Figgjo
– Evt andre nye dugnader

Komite – Sponsorkomite
– Ivareta eksisterende sponsorer
– Skaffe nye sponsorer
– Annonser kretshåndbok
– Ha oversikt over mulige steder å søke støtte
– Søke om støtte/tilskudd

Komite – Samling
– Bestille og organisere samlinger
– Høstsamling – miljøsamling
– Vintersamling – treningssamling
– Evt. andre samlinger

 

Back To Top